ROGIERS BVBA met maatschappelijk zetel te NIEUWPOORTSE STEENWEG 160 te 8470 GISTEL en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0477 865 451 hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij de gegevens van o.a. onze klanten, onderaannemers en leveranciers beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen. Wij willen u door middel van deze DPC informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Wij vragen dat u deze DPC aandachtig leest, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor. Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze DPC en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf. Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018. Het volledig document Data Protection Notice is steeds ter beschikking bij aanvraag of voor verdere vragen of opmerkingen met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met Mevrouw Rogiers op Tel 059/27.37.85 , per post of per e-mail info@rogiersaannemingen.be

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this